शिक्षण क्षेत्र आणि नैतिक अधिष्ठान

नमस्कार मंडळी, माझ्या तीस वर्षाच्या अध्यापनाच्या अनुभवातून लक्षात आलेली गोष्ट म्हणजे काळानुरूप प्रत्येक क्षेत्रामध्ये बदल झाले आणि होणारच. कारण हा काळाचा महिमा. शिक्षण क्षेत्रातही बरेच…