८- सु संवादाचे दोन प्रमुख घटक-बोलणे आणि ऐकणे.

नमस्कार, गेल्या सदरात आपण माध्यमिक विभागाविषयी चर्चा केली, या सदरात उच्च माध्यमिक विभागा विषयी विचार करूया. तसे म्हटले तर माध्यमिक काय किंवा उच्च माध्यमिक काय…