invention of safty band- to avoid road accidents

वाहनचालकाने मद्यपान केल्यामुळे वाहनाचा अपघात किंवा वाहनचालकाच्या डोळ्यावर झापड आल्यामुळे बसचा अपघात १० जण मृत्यूमुखी, २० जखमी या आणि अशा अपघाताच्या अनेक बातम्या आपण आजकाल…