A Teacher : As a Class Teacher

शिक्षक या भूमिकेतून वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना, त्यातील एक मोठी, वेगळी, थोडीशी विचित्र, तारेवरची कसरत करवणारी भूमिका म्हणजे वर्गशिक्षकाची भूमिका.
या भूमिकेची जेवढी मोठी तांत्रिक (technical) बाजू आहे, तेवढीच, कदाचित त्यापेक्षा जास्त मोठी बाजू मानसिक, भावनिक गोष्टींशी जोडलेली आहे.
उदा. एखाद्या विद्यार्थ्याचे नाव त्याच्या हजेरी क्रमांकाबरोबर लक्षात यायला वेळ लागतो,पण आर्थिक परिस्थिती चांगली नसलेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याचा चेहरा लगेचच डोळ्यासमोर येतो.
यावरून ३/४ मानवी जीवन हे भावाने म्हणजेच Emotions ने व्यापलेले आहे, हे सिद्ध होते.
विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांवरून त्यांचे डोके वाचण्याची कला वर्गशिक्षकाकडे असायला हवी, किंबहुना ती असतेच. मिळालेल्या ४०-४५ मिनिटांच्या पहिल्याच तासात अनेक कामांबरोबर, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे आव्हान त्याच्या समोर असते. त्या बाबतीत पुढे विचार करूयाच….. पण, या भूमिकेतून जाणारा प्रत्येक व्यक्ती हा नकळत मानसोपचारतज्ञाच्या भूमिकेतून ही जात असतो हे मात्र नक्की..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *